Learn to Sit - Barns Sittutveckling

Från passivt till aktivt sittande

HUR vet jag att ett barns motoriska utveckling är optimal? VAD är det som påverkar utvecklingen? Hur ska jag råda föräldrar? Gör det något om barnet sitter med rund rygg eller lutar huvudet? Vad betyder egentilgen ordet ergonomisk? Spelar det någon roll NÄR barnet lär sig olika milstolpar? Hur ska jag ge råd gällande matstolar, barnvagnar och sitsar? Spelar det någon roll i långa loppet hur barnet har det under första halvåret? Om du funderar på några av dessa frågor så är det här en kurs för dig!

Den här kursen ger dig en trygghet och struktur som gör att du kan guida barnet och föräldrar systematiskt under processen att lära sig sitta där vissa delar är automatiska och andra delar behöver tränas. Här får du kunskaper om hur viktigt det är att förstå den första tiden i barnets liv som är startnyckel för aktivering av muskler och hjärnans kontroll över kroppen. Steg för steg lär du dig hur skelett, muskler och nervsystem utvecklas när barnet utvecklas från passivt till aktivt sittande med kontroll av balans och rörelser. Du får lära dig att bedöma grundfunktioner att skapa lämpliga uppgifter och också förstå hur utformning av sitsar, vagnar och andra prylar kan hjälpa eller stjälpa utvecklingen. Som extra material får du en övningsbank att ta del av och använda direkt i ditt dagliga arbete. När du gått denna utbildning kommer du att känna trygghet och ha förväntningar på när och hur barn lär sig att sitta aktivt vilket skapar förutsättning för kommunikaiton och lek.

Den här kursen är framför allt till för dej som arbetar med barn som behandlare. Den är även till för dig som arbetar med barns utveckling eller produkter för barn och sittande som till exempel:

  • Arbetsterapeuter och fysioterapeuter som arbetar kliniskt med barn
  • Arbetsterapeuter och fysioterapeuter som arbetar med barn eller vuxna med funktionsvariation
  • BVC-sköterskor, läkare som guidar föräldrar och barn kring utveckling
  • Andra yrkesgrupper som arbetar med sittande
  • Produktutvecklare och Designers
  • Ortopedingenjörer och hjälpmedelskonsulenter


Titta på den här videon först!

Här får du veta vad du lär dig på kursen


Så här säger några som gått kursen

Carolina, barnfysioterapeut:

När jag studerade till fysioterapeut hade vi bara kort introduktion till pediatrik på grundutbildningen och jag förstår på de studenter jag möter i mitt arbete att det ser likadant ut även för dom. Den här kursen förmedlar kunskap som jag önskar att jag fått i min grundutbildning och som jag tror att många yrkesverksamma har nytta av. Onlinekursen är genomtänkt och erbjuder fint arbetsmaterial som man kan använda sig av i praktiken. Jag är tacksam att jag fick möjlighet att gå kursen!


Malin, idrottsfysioterapeut och förälder

Som fysioterapeut inom idrottsmedicin har jag skolats in i en vana att bryta ned en problemställning i detaljer utifrån struktur, aktivitet och delaktighet. Därför kände jag mig vilsen när jag som nybliven mamma till dotter med funktionsnedsättning inte kunde hitta samma struktur i det stöd som erbjöds henne.

Jag saknade målsättningar, delmoment och, framför allt, förväntningar på att min dotter skulle kunna lära sig sådant andra barn kan.

Ulrikas utbildning innehåller den struktur jag tidigare upplevt att jag saknar. Genom att se till personens individuella förutsättningar ger kursen en förståelse för lämpliga uppgifter och en stimulerande miljö som möjliggör ett fortsatt lärande.

Viktig kunskap för alla som jobbar med små barn och barn med funktionsvariation.

Betalningsinformation

Du kan gå kursen med handledning (rekommenderas) eller utan. Handledning sker via webbmöte, 3 gånger under en 6 månadersperiod. Tider för handledning sker efter överenskommelse. Kursavgift är 9 900 kronor med handledning och 6 900 kronor per deltagare utan handledning. Vid fler än 5 deltagare gäller följande:

6-10 deltagare: 10% rabatt på hela kursavgiften
11-20 deltagare: 15% rabatt på hela kursavgiften
20+ deltagare: 20% rabatt på hela kursavgiften.

OBS! Vi vill att du ska vara nöjd, om du går del ett och ångrar dej under första månaden så kontakta oss så får du full återbetalning.

Vid anmälan Det finns två betalningsalternativ, om du vill betala med faktura klicka här:

Fakturauppgifter

Om du vill betala med kort, använd knappen nedan.

Din Instruktör


Ulrika Myhr
Ulrika Myhr

Hej!

Det är jag som är Ulrika och som ska guida dig i lärande om barns sittutveckling. Jag är specialist inom barnfysioterapi och har sedan 1985 haft förmånen att få arbeta i klinik med barn samt också med undervisning, forskning och utveckling i Sverige och internationellt, exempelvis USA och Ryssland.

Sittande är ett av de specialområden där jag forskat och publicerat vetenskapliga artiklar samt böcker kring barn med normalutveckling och barn med olika typer av funktionsvariation. Jag deltar i Svenska standardiserings institutets arbete och undervisar via Learn to Move, andra kunskapsföretag och universitet (Karolinska institutet mfl.)

Nyfödda barn behöver uppgifter för att utvecklas. Det är viktigt att förstå hur det går till när nyfödda barn utvecklar styrka och balans. I nästa steg behöver barnet funktionella sittmöbler, såsom vagnar och matstolar vilket skapar förutsättningar för ett bra sittande med en god hållning. Barnet bygger upp styrka och kan utveckla sin balans steg för steg. I förskolor och skolor behöver barn bra sittmöbler.

Barn med funktionsvariation ska sitta precis som oss andra men kan behöva mer stöd på väg mot ett gott sittande. Här vänder jag mig dels till dig som arbetar med våra yngsta - i vård och i förskola, skola, och till dig som utvecklar stolar, vagnar, rullstolar och även emot ni som arbetar med funktionsvariation, oavsett ålder.

Jag vill hjälpa dig att på ett systematiskt sätt kunna identifiera faktorer som påverkar barnets utveckling. Det är utmanande, roligt att följa barnets utveckling och viktigt att barnen kan få hjälp när den behövs.

Inlärning av språk, sinnen och lek har sin grund i kropp och motorik - jag menar att denna kurs ger dig redskap för att förstå hur du kan guida barnet till en positiv utveckling och god fysisk självkänsla.

Välkommen!


KursinnehållVanliga frågor


När börjar och avslutas kursen?
Kursen börjar nu och slutar när du är klar! Det är en helt självstuderad online kurs - du bestämmer när du börjar och när du är klar, Det förväntas ta 2 månader att genomföra. Om du behöver mer än 6 månader för att avsluta så får du säga till.
Kan jag gå kursen på olika datorer eller enheter?
Det stämmer! Efter inskrivning har du obegränsad tillgång till kursen - på alla enheter du äger.
Får jag ett intyg när kursen är klar?
Ja! Du får ett intyg som verifierar att du har gått kursen.
Vad händer om jag inte är nöjd med kursen? Kan jag få pengarna tillbaka?
Vi vill inte att du är missnöjd! Om du går del ett och ångrar dej under första månaden så kontakta oss så får du full återbetalning

Betalningsinformation

Kursavgift är 9 900 kronor per deltagare för kurs och 3 handledningstillfällen, och 6900 kronor för kurs utan handledning. Vid fler än 5 deltagare gäller följande:

6-10 deltagare: 10% rabatt på hela kursavgiften
11-20 deltagare: 15% rabatt på hela kursavgiften
20+ deltagare: 20% rabatt på hela kursavgiften.

Vid anmälan Det finns två betalningsalternativ, om du vill betala med faktura klicka här:

Fakturauppgifter

Om du vill betala med kort, använd knappen nedan.

Börja nu!!